C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за провеждане стажа на стажант - юристите в Районен съд - Севлиево

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд - Севлиево

Заповед за разглеждане на дела през съдебната ваканция

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - Севлиево

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт.

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и определяне и отчитане на натовареността на съдиите

Правила за заместване на съдия докладчик по време на неговото отсъствие

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. От ГПК

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Районен съд - Севлиево

Правила за организацията на дейността на общото събрание на Районен съд - Севлиево

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Районен съд - гр. Севлиево

Вътрешни правила за организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели при Районен съд гр. Севлиево

Етичен кодекс на съдебния служител

Стандарти за обслужване на гражданите

Наръчник за гражданско деловодство

Наръчник за наказателно деловодство

Наръчник за призоваване

 

Длъжности в РС

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация