C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Станислав Цветков

Административен ръководител - Председател

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6

0675 / 3 09 61

Информация и призовкари

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Информация и призовкари

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 104

0675 / 3 09 61 в.22; 0675 / 95042

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

gd-sevlievo@justice.bg - електронен адрес за кореспонденция по граждански дела

Деловодители граждански дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 310

0675 / 3 09 61 в. 46 и 0675 / 95042

gd-sevlievo@justice.bg

Наказателно деловодство и бюро съдимост

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

nd-sevlievo@justice.bg - електронен адрес за кореспонденция по наказателни дела

Деловодители наказателни дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 303

0675 / 3 09 61 в. 33 и в. 34

nd-sevlievo@justice.bg

Съдебни секретари

Съдебни секретари Граждански дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 310

0675 / 3 09 61 в.32 и 0675 / 95042

gd-sevlievo@justice.bg

Съдебни секретари Наказателни дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 302

0675 / 3 09 61 в.32

nd-sevlievo@justice.bg

Служба вписвания

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

 В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Севлиево. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена такава относно определен недвижим имот и собствеността върху него.
  Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби  и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.
  В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.

 

Банкова Информация

ТБ“ТОКУДА БАНК” АД
София 1000, ул. "Георг Вашингтон" №21

BIC код - CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужваща ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР: 
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

 

Транзитна сметка, обслужваща ИМОТЕН РЕГИСТЪР:
BG21 CREX 9260 3114 5487 01

Деловодители

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 101

0675 / 3 09 61 в.20; 0675 / 34198

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Деловодители СИС

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 204-205

0675 / 3 09 61 в.38

delovodstvosis-sevlievo@justice.bg

Архив

Съдебен Архивар

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 208

0675 / 3 09 61 в.35

arhiv-sevlievo@justice.bg

Други

Административен секратар

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 202

0675 / 3 09 61 в.41; ТЕЛ./ФАКС 0675 3 38 80

sevlievo-rs@justice.bg

Системен администратор

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 102

0675 / 3 09 61 в.29

sysadmin-sevlievo@justice.bg

Счетоводител и касиер

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 201

0675 / 3 09 61 в.42

accounting-sevlievo@justice.bg

Изпращане на документи чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация