C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Станислав Цветков

И.Ф. Административен ръководител - Председател

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6

0675 / 3 09 61

Информация и призовкари

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Информация и призовкари

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 104

0675 / 3 09 61 в.22; 0889 61 11 01

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Деловодители граждански дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 310

0675 / 3 09 61 в.46

civil-case1@sevlievo.court-bg.org

Наказателно деловодство и бюро съдимост

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Деловодители наказателни дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 303

0675 / 3 09 61 в.33

criminal-case1@sevlievo.court-bg.org

Съдебни секретари

Съдебни секретари Граждански дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 310

0675 / 3 09 61 в.46

civil-case1@sevlievo.court-bg.org

Съдебни секретари Наказателни дела

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 3, стая 302

0675 / 3 09 61 в.32

criminal-case1@sevlievo.court-bg.org

Служба вписвания

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

 В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Севлиево. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена такава относно определен недвижим имот и собствеността върху него.
  Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби  и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.
  В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.

 

Банкова Информация

ТБ“ТОКУДА БАНК” АД
София 1000, ул. "Георг Вашингтон" №21

BIC код - CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужваща ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР: 
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

 

Транзитна сметка, обслужваща ИМОТЕН РЕГИСТЪР:
BG21 CREX 9260 3114 5487 0

Деловодители

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 101

0675 / 3 09 61 в.20; 0675 / 34198

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • от 08:30ч. до 17:00ч. като отваря врати за клиенти от 09:00 до 17:00ч.

Деловодители СИС

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 204-205

0675 / 3 09 61 в.38

Архив

Съдебен Архивар

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 208

0675 / 3 09 61 в.35

Други

Административен секратар

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 202

0675 / 3 09 61 в.41; ТЕЛ./ФАКС 0675 3 38 80

sevlievo-rs@justice.bg

Системен администратор

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 1, стая 102

0675 / 3 09 61 в.29

sevlievo-rs@justice.bg

Счетоводител и касиер

5400 Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 6, етаж 2, стая 201

0675 / 3 09 61 в.42

sevlievo-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация