C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ

На Районен съд – Севлиево към 01.01.2020г., утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020г.

РС – Севлиево

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2020 г.

 

Разходи общо

1019063

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

668580

Други възнаграждения и плащания за персонала

73292

Осигурителни вноски

200574

Издръжка

76617

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация