C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ

На Районен съд – Севлиево, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11 / 31.03.2022

БЮДЖЕТ ЗА 2022г.

РС – Севлиево

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2022 г.

 

Разходи общо

1161531

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

731689

Други възнаграждения и плащания за персонала

106690

Осигурителни вноски

224457

Издръжка

96295

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

2400

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

2400

Придобиване на НДА

0

 

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация